Na naukę o polityce...
nigdy nie jest za późno

 

 


O nas

Nasza misja i cele 

Partnerzy INOP

Fundacja Instytut Nauki o Polityce (INOP) powstała w 2017 roku. Jej podstawowym celem jest realizowanie projektów społecznych, naukowych i edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem promowaniem postaw obywatelskich, aktywności projektowej oraz działalności popularyzatorsko-naukowej.

 

INOP powołany został jako uzupełnienie dla zadań realizowanych przez uczelnie wyższe, poprzez zaangażowanie w opracowywanie i realizację projektów oraz popularyzację idei kształcenia kompetencji miękkich oraz rozwoju poza systemem formalnym.

 

INOP podejmuje działania w trzech kluczowych obszarach:

  • badaniach i popularyzowaniu wyników prac naukowych,

  • dydaktyce, 

  • edukacji.

 

W ramach obszaru badawczego INOP oferuje kompleksową obsługę grantów oraz jest ośrodkiem realizującym granty, a także projekty badawcze.

 

W zakresie nauczania oferuje kurs z zakresu organizacji i obsługi projektów oraz wrażania polityki naukowej kraju. Dodatkowo realizujemy kursy stażowe oraz wdraża systemy kształcenia ustawicznego.

 

W obszarze popularyzatorskim prowadzimy przede wszystkim działalność wydawniczą w ramach periodyku Polish Journal of Political Science (ogólnopolskiego i punktowanego czasopisma naukowego), serii wydawniczych – Biblioteki Dydaktycznej, Monografii Instytutu Nauki o Polityce, a w przyszłości Biblioteki Dalekiego Wschodu i Klasyki Myśli o Państwie, Prawie i Polityce.

 

Instytut otwarty jest na współpracę ze studentami i doktorantami oferując im możliwość wydania pierwszych publikacji w recenzowanych monografiach tematycznych.

Zarząd 

Instytut Nauki o Polityce w skład zarządu przyjął fundatorów: dr Karolinę Kochańczyk-Bonińską oraz dr. Jarosława Szczepańskiego.

 

Kadencja pierwszej kadencji zarządu rozpoczęła się w 2017 roku.

Na potrzeby realizacji najbliższych projektów naukowych, w szczególności projektu dotyczącego tworzenia systemu edukacji ustawicznej osób dorosłych powołana została Rada Programowa, w składzie:

 

1. Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski – Uniwersytet Warszawski

2. Prof. dr hab. Bogdan Szlachta – Uniwersytet Jagielloński

3. Prof. dr hab. Tomasz Żyro – Uniwersytet Warszawski

4. Prof. dr hab. Radosław Zenderowski – UKSW

5. Ks. prof. dr hab. Jacek Grzybowski - UKSW

6. Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz – UKSW

Rada Programowa Projektów

Instytut Nauki o Polityce © 2018 • Created by Mateusz Krycki 

 

 

NIP 9522171751

REGON  368831606