Na naukę o polityce...
nigdy nie jest za późno

 

 

Badania

INOP prowadzi badania podstawowe i stosowane w ramach projektów własnych oraz we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

 

Specjalizujemy się w obszarze badań:

  • polityk publicznych,

  • systemów politycznych i partyjnych,

  • polityki międzynarodowej,

  • procesów i narzędzi edukacji ustawicznej,

  • good governance.

 

Jeśli jesteś zainteresowany kooperacją badawczą - skontaktuj się z nami.

Instytut Nauki o Polityce © 2018 • Created by Mateusz Krycki 

 

 

NIP 9522171751

REGON  368831606