Na naukę o polityce...
nigdy nie jest za późno

 

 

Edukacja

Zespół INOP uczestniczy w przygotowaniach oraz realizacji projektów edukacyjnych m.in. z zakresu:

  • nauki o polityce (w tym - wiedzy o społeczeństwie),

  • socjologii, 

  • historii, 

  • filozofii, 

  • prawa.

 

Projekty te skierowane są do osób dorosłych, studentów, a także uczniów szkół ponadpostawowych.

Instytut Nauki o Polityce © 2018 • Created by Mateusz Krycki 

 

 

NIP 9522171751

REGON  368831606