Na naukę o polityce...
nigdy nie jest za późno

 

 

Ogłoszenia

KONKURS INOP

 

Poszukiwany partner krajowy do projektu w ramach konkursu NCBiR "POWER"

 

Projekt zakłada współpracę w ramach działalności związanej z edukacją ustawiczną oraz utworzenie platformy edukacyjnej.

                               Więcej - do pobrania w pliku.

                               Ogłoszono: 01.03.2018

KONKURS INOP

 

Poszukiwany partner zagraniczny do projektu w ramach konkursu NCBiR "POWER"

 

Projekt zakład współpracę w ramach działalności związane z edukacją ustawiczną oraz utworzenie platformy edukacyjnej. 

                               Więcej - do pobrania w pliku.

                               Ogłoszono: 02.03.2018

KONKURS INOP

 

Poszukiwany partner krajowy do projektu w ramach konkursu NCBiR "POWER"

 

Projekt zakłada stworzenie systemu szkoleń dla administracji publicznej i samorządowej.

                               Więcej - do pobrania w pliku.

                               Ogłoszono: 05.03.2018

KONKURS INOP

 

Poszukiwany partner zagraniczny do projektu w ramach konkursu NCBiR "POWER"

 

Projekt zakłada stworzenie systemu szkoleń dla administracji publicznej i samorządowej.

                               Więcej - do pobrania w pliku.

                               Ogłoszono: 06.03.2018

Instytut Nauki o Polityce © 2018 • Created by Mateusz Krycki 

 

 

NIP 9522171751

REGON  368831606