Na naukę o polityce...
nigdy nie jest za późno

 

 

Monografie INOP

"Książki to solidni doradcy i apostołowie. Zawsze pod ręką i zawsze bezinteresowne; mają tę przewagę nad wszelkimi mówiącymi wykładowcami, że są gotowe powtarzać swoje lekcje tak często, jak tego zechcemy" / Louis Nizer /

Biblioteka Dydaktyczna INOP

Biblioteka Dalekiego Wschodu INOP

Wydawnictwo

Powrót do Ojczyzny?
Patriotyzm wobec naszych czasów

Wstęp do nauki
o polityce

Stosunki Polski
z państwami
Półwyspu Koreańskiego

Instytut Nauki o Polityce © 2018 • Created by Mateusz Krycki 

 

 

NIP 9522171751

REGON  368831606